2019 MASAI KUDU acrilico su tela cm 80 x 30....................euro 800